Benchmark van internationaal transport en vervoer

A-Classlogistics: Benchmark van internationaal transport en vervoer

A-Class Logistics Ede luistert wel naar u en uw klantwensen!

Zet A-Class Logistics flexibel in, waardoor u geen vaste medewerkers hoeft aan te trekken. De meer dan 25 jaar ervaring in internationaal transport levert u direct profijt op.

Wij vergelijken graag appels met appels, zonder onaangename niet verwachte extra kosten achteraf. Kent u de branche goed genoeg of kunt u wel wat kennis en ervaring gebruiken? Wij benchmarken uw transportprofiel/ shipping profile op de markt. Wij helpen u met de jaarlijkse onderhandeling over de transportprijzen. Wij weten wanneer iemand of u wordt overvraagd.

Wij vergelijken ook kleine (delen) van verzendprofielen (zoals op trafficlane niveau).

Ontevreden over hoe bepaalde zendingen nu naar hun bestemming gaan? Onvoldoende op de hoogte van de status van uw zending (-en). Ontevreden over de huidige vervoerder of -vervoerders? Nieuwe bestemmingen of wensen van uw klant: Neem meteen contact met ons op: ton@aclasslogistics.nl of vul het contactformulier in.

Leverancier levert u FOB x? U weet niet wanneer u of uw klant de zending ontvangt?

Welk verzendplaform of vervoerder/ expediteur kan in uw specifieke situatie voor u van toevoegde waarde zijn?

Toegevoegde waarde in de supply chain creëren is een belangrijke pijler om voor ons te kiezen. Value added services. Get the better deal. Zoek niet naar de goedkoopste maar wel naar de voordeligste keuzes. A-Class wijst u graag op Value Proposition mogelijkheden. Goede transporteurs/ vervoerders/ expediteurs bieden zo veel meer dan alleen inzicht in verzenddata en het vervoer van a naar b. Pro-actief? Douanesamenwerking? Green en Lean?

Uiteraard zijn wij bij het benchmarken wel afhankelijk van de door u gegeven data en wensen. Als A-Class Logistics luisteren wij graag naar u en uw intenties, maar wij luisteren ook graag naar de wensen van uw klanten. Kunnen we die bij elkaar brengen/ houden? Een goed partnership levert meer op… dan dat het aanvankelijk kost.

Naast MKB (SME) horen vooral middelgrote  & grote verladers tot onze doelgroep. Elk bedrijf willen wij kunnen helpen bij de benchmarking van de uitgaande (outbound) te versturen internationale verzendingen of met hun inbound, de naar hun toe komende internationale verzendingen; ton@aclasslogistics.nl. De leveringscondities spelen een belangrijke rol bij de beïnvloeding.

Wij hebben uitgebreide ervaring met (semi-) overheden en categoriemanagers.

Wij hebben jarenlange ervaring met overheden en semi-overheden zoals Defensie, Universiteiten en Ziekenhuizen. Meer weten hoe onze rol bij Tenders/ RFQ’s/ Aanbestedingen zoals RFQ’s/ Europese aanbestedingen kan worden ingevuld? ton@aclasslogistics.nl

Ons motto is: Afspraak is afspraak. U wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.

Wij willen onze ervaring in de transportbranche aanwenden om tot het betere transportvergelijk te komen. Wij zijn bovendien gewend te werken met bedrijven die elkaars directe concurrenten zijn. Uiteraard worden al uw bedrijfsgegevens en wensen vertrouwelijk behandeld.

“It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do: we hire smart people so they can tell us what to do”: Steve Jobs